Szko�a      Dzia�y kszta�cenia       Nauka gry na instrumentach       Nauka �piewu     Galeria       Nasze nagrania       Cennik           Kontakt         Archiwum         

 

 


Naucz się grać na FLECIE

FLUTE learning

Książka + CD audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści/Contents


1. Jak trzymać instrument podczas gry / How to hold the instrument while playing?...............s.3
2. C2 / Sound C2..............................................................................................................s.4
3. h1 / Sound h1 ..............................................................................................................s.5
4. a1 / Sound a2 ..............................................................................................................s.6
5. g1 Marysia ma małego Baranka / Mary Had a Little Lamb ...............................................s.7
6. f1, b1, Pojedziemy na lów / We'll go Fishing....................................................................s.8
7. e1, d1, Sto lat / 100 Years...........................................................................................s.10
8. c1, Gama / Range C-Major .........................................................................................s.11
9. Wyszły w pole kurki trzy / Twinkle, Twinkle Little Star ...................................................s.12
10. fis, d2, Jedzie pociąg / Ttrain Ride .............................................................................s.14
11. Hej Zuzanna / Oh Susannah ......................................................................................s.16
12. Stary niedźwiedź / Old Bear.......................................................................................s.18
13. Jeszcze Polska nie zginęła / Dąbrowski Mazurcas - Polish anthem...............................s.20
14. Kurczątka / Chick.....................................................................................................s.23
15. Kiedy święci idą do nieba/When The Saints Go Marching In .........................................s.24
16. Ryszard Wagner: Marsz Weselny / Ryszard Wagner: Wedding March .........................s.27
17. Mam chusteczkę / I Have a Handkerchief....................................................................s.28
18. Spis treści / Contents................................................................................................s.29
19. Spis utworów na CD / List of Songs............................................................................s.30
20. Spis „chwytów” fletowych / The List of Flute Tabs.........................................................s.32

 

 

Spis nagrań / List of Songs

s.4/

1. Dźwięk „c2” / 1. The Sound "c1".
2. „c2” podkład instrumentalny / 2. The Sound "c1" - instrumental accompaniment.
3. „c2” z drugim fletem / 3. The Sound "c1" with the second flute.
4. „c2” - podkład do gry z drugim fletem / 4. The Sound "c1" - backing track with the second flute.
s.5/

5. Dźwięk „h1” / 5. The Sound "h1".
6. „h1” podkład instrumentalny / 6. The Sound "h1" - instrumental accompaniment.
7. „h1” - z drugim fletem / 7. The Sound "h1" with the second flute.
8. „h1" - podkład do gry z drugim fletem / 8. The Sound "h1" - backing music track with the second flute.
9. „h1” z drugim fletem (II wersja) / 9. The Sound "h1" with the second flute (2nd edition)
10. „h1” - podkład do gry z drugim fletem - II wersja / 10. The Sound "h1" - Background music with the second flute - (2nd edition)
s.6/

11. Dźwięk „a1” / 11. The Sound "a1"
12. „a1” podkład instrumentalny / 12. The Sound "a1"- instrumental accompaniment.
13. „a1” - z drugim fletem / 13. The Sound "a1" with the second flute.
14.”a1” - podkład do gry z drugim fletem / 14. The Sound "a1" - backing tmusic rack with the second flute.
s. 7/

15. „g1”- ”Marysia ma małego baranka” / 15. The Sound "g1" - "Mary Had a Little Lamb"
16. „g1 - „Marysia ma małego baranka” - podkład / 16 The Sound "g1" - "Mary Had a Little Lamb "- instrumental accompaniment.
17. „g1”- „Marysia ma małego baranka” - z drugim fletem / 17. The Sound "g1"- "Mary Had a Little Lamb" - with the second flute.
18. „g1”- „Marysia ma małego baranka”-podkład muz. z drugim fletem / 18. The Sound "g1" - "Mary Had a Little Lamb" - backing music track with the second flute.
s.8/

19, „f1” i „1” - „Pojedziemy na łów / 19, "f1" and "b1" - „We'll go Fishing”.
20. „f1” i „b1” - „Pojedziemy na łów” podkład instrumentalny / 20. "f1" and "b1" - „We'll go Fishing" - instrumental accompaniment.
21. „f1” i „b1” - „Pojedziemy na łów” z drugim fletem / 21. "f1" and "b1" - "We'll go Fishing" with the second flute
22. „f1” i „b” - „Pojedziemy na łów” - podkład muz. z drugim fletem / 22. "f1" and "b1" - „We'll go Fishing" - a music backdrop with the second flute.
23 „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur / 23 „We'll go Fishing" C major
24. „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur - podkład instrumentalny / 24. „We'll go Fishing" C major in tune - instrumental accompaniment
25. „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur z drugim fletem / 25. „We'll go Fishing" C major with the second flute
26. „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur-podkład muz. z drugim fletem / 26. „We'll go Fishing" C major in tune - Background music with the second flute.
s. 10/

27 „e1" „d1" - Sto lat / 27 „e1" „d1" - One Hundred Years Old
28 „e1" „d1" - Sto lat - podkład / 28 „e1" „d1" - One Hundred Years - instrumental accompaniment
29 „e1" „d1" - Sto lat - z drugim fletem / 29 „e1" „d1" - One Hundred Years - with a second flute
30 „e1" „d1" - Sto lat - podkład do gry z drugim fletem / 30 „e1" „d1" - One Hundred Years - background music with the second flute
str 11/

31 „c1" - Gama C- dur powoli / 31 „c1" - Major in C major - slowly
32 „c1"- Gama C- dur powoli - podkład / 32 „c1" - Major in C minor - instrumental accompaniment
33 Gama C- dur - ćwiczenie 2 / 33 Range C - Major - Exercise 2
34 Gama C - dur - ćwiczenie 2 - podkład / 34 Range C- Major - Exercise 2 - backing music track
s. 11/

35 Gama C - dur - ćwiczenie 3 / 35 Range C - Major - Exercise 3
36 Gama C - dur - ćwiczenie 3 - podkład / 36 Range C - Major - Exercise 3 - accompaniment
37 Gama C- dur - ćwiczenia 4 5 6 / 37 Range C - Major - Exercises 4,5, 6.
38 Gama C- dur - ćwiczenia 4 5 6 - podkład / 38 Range C - Major - Exercises 4 5 6 - accompaniment
39 Gama C- dur - ćwiczenie 7 / 39 Range C - Major - Exercise 7
40 Gama C- dur - ćwiczenie 7 - podkład / 40 Range C - Major - Exercise 7 - accompaniment
41 Gama C - dur - ćwiczenie 8 / 41 Range C - Major - Exercise 8
42 Gama C - dur - ćwiczenie 8 - podkład / 42 Range C - Major - exercise 8 - accompaniment
s. 12/

43 Wyszly w pole kurki trzy / 43 Twinkle, Twinkle Little Star.
44 Wyszly w pole kurki - podklad / 44 Twinkle, Twinkle Little Star - accompaniment
45 Wyszly w pole kurki - z druim fletem / 45 Twinkle, Twinkle Little Star - with second flute.
46 Wyszly w pole kurki trzy - podkład do gry z drugim fletem / 46 Twinkle, Twinkle Little Star - backing track with the second flute. mp3
s.14/

47 „d2", „fis1" - Jedzie podciąg z daleka / 47 „d2", „fis1" - Train Ride.
48 „d2", „fis1" - Jedzie pocziąg z daleka - podkład / 48 „d2", „fis1" - Train Ride - backing track.
49 „d2", „fis1" - Jedzie pociąg z daleka z drugim fletem / 49 „d2", „fis1" - Train Ride with second flute.
50 „d2", „fis1" - Jedzie pociąg z daleka - podkład do gry z drugim fletem / 50 „d2", „fis1" - Train Ride - backing track with the second flute.
s. 16/

51 Zuzanna / 51 Oh Susannah.
52 Zuzanna - podkład / 52 Oh Susannah - backing track.
53 Zuzanna z drugim i trzecim fletem / 53 Oh Susannah - with second and third flute.
54 Zuzanna - podkład do gry z drugim i trzecim fletem / 54 Oh Susannah - backing track with second and third flute.
s. 18/

55 Stary niedźwiedź mocno śpi / 55 Old Bear.
56 Stary niedźwiedź mocno śpi - podkład / 56 Old Bear - music accompaniment.
57 Stary niedźwiedź mocno śpi - z drugim fletem / 57 Old bear - with the second flute. mp3
58 Stary niedźwiedź mocno śpi - podkład do gry z drugim fletem / 58 Old Bear - backing track with the second flute
str 20/

59 Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego / 59 Polish anthem - Dąbrowski Mazurcas
60 Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego / 60 Polish anthem - Dąbrowski Mazurcas - accompaniment
s.23/

61 Kurczatka / 61 Chickens
62 Kurczatka - podkład / 62 Chickens - accompaniment.
63 Kurczątka z drugim fletem / 63 Chickens with second flute.
64 Kurczątka - podkład do gry z drugim fletem / 64 Chickens - accompaniment with the second flute.
s.24/

65 Kiedy święci idą do nieba / 65 When The Saints Go Marching In (Songwriters-Traditional)
66 Kiedy święci idą do nieba - podkład / 66 When The Saints Go Marching In -- accompaniment.
67 Kiedy święci idą do nieba z drugim fletem / 67 When The Saints Go to Heaven - with the second flute
68 Kiedy święci idą do nieba - podkład do gry z drugim fletem / 68 When The Saints Go to Heaven - the backing track for the second flute
s.27/

69 Ryszard Wagner: Marsz weselny / 69 Ryszard Wagner: Wedding March
70 Ryszard Wagner: Marsz weselny - podkład / 70 Ryszard Wagner: Wedding March -backing track /

71 Mam chusteczkę haftowaną / 71 I Have a Handkerchief
72 Mam chusteczkę haftowaną - podkład / 72 I Have a Handkerchief - backing track

73 Mam chusteczkę haftowaną / 73 I Have a Handkerchief with the second flute. mp3
74 Mam chusteczkę haftowaną - podkład / 74 I Have a Handkerchief -
accompaniment with the second flute.

0:00 Zuzanna /  Oh Susannah.
2:07 Zuzanna - podkład / Oh Susannah - backing track.
4:13 Zuzanna z drugim i trzecim fletem / Oh Susannah - with second and third flute.
6:22 Zuzanna - podkład do gry z drugim i trzecim fletem / Oh Susannah - backing track with second and third flute.

4:12 Posłuchaj przez słuchawki stereo /Listen through stereo headphones :)

 

Koszt/Price: 55 PLN

 
Zniżki przy zamówieniach grupowych dla szkół.

ZAMÓWIENIA/ORDERS: http://www.sklep.syjud.pl/naucz-sie-grac-na-flecie-keyboardzie-fortepianie-nuty-z-bohaterami-pieciodrozki-i-akordami-plyta-cd-audio-p-30.html