Studio Artystyczne Syjud klasa II i III
Fortepian i œpiew
Koncert Końcoworoczny czerwiec 2019
Zdjęcia: Bartłomiej Orzeł