WITAMY :) OFERTA :) FORTEPIAN :) WOKAL :) GOSPEL :) STUDIO :) GALERIA :) MP3 :) CENNIK :) KSIĄŻKI :) KONTAKT :) ARCHIWUM :)       

 

 

 

                                  

W celu zapisania się prosimy o skopiowanie i wysłanie następującego formularza mailem na syjud@syjud.pl

 

Zgłoszenie:

 

Imię i nazwisko ucznia

.........................................

Data i miejsce urodzenia

..............................................................

Pesel kandydata

....................................................................

Adres zamieszkania kandydata

........................................................................

Wybór rodzaju kursu/konsultacji z zakładki

.....................................................

Poziom kształcenia (lub jakie muzyczne kształcenie, doświadczenie masz za sobą)

....................................................................

Szkoła do której uczęszcza kandydat

..........................................................................

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

................................................................................

Adres rodziców/prawnych opiekunów

.................................................................................

telefon

.........................................................

mail

.............................................................

czytelny podpis

...........................................................